ZAJĘCIA Z FIZJOTERAPEUTĄ

Zajęcia indywidualne z fizjoterapeutą mają na celu przede wszystkim skorygowanie istniejących zaburzeń ciała, doprowadzenie jej do stanu prawidłowego.

Celem głównym jest:

  • niedopuszczenie do powstania wad postawy ciała;
  • podnoszenie ogólnej sprawności i wydolności fizycznej organizmu;
  • kształtowanie właściwych nawyków ruchowych i odruchu prawidłowej postawy ciała,
  • prowadzenie zajęć w ramach zajęć korekcyjnych uwzględniając indywidualne potrzeby dziecka;
  • wykształcenie świadomości „odczuwania” własnego ciała;
  • poprawienie zaburzeń w rozwoju motoryczności, podniesienie ogólnej sprawności wydolności organizmu dziecka poprzez ćwiczenia kształtujące, oddechowe oraz zabawy i gry ruchowe z elementami ćwiczeń korekcyjnych dla danej wady;
  • poprawa koordynacji ruchowej;
  • nauka nawyku celowości i płynności ruchów;
  • doskonalenie motoryki dużej poprzez bieganie, skakanie, pokonywanie przeszkód, grę w piłkę, zabawy równoważne, w których ważna jest koordynacja wzrokowo-ruchowa, związane z rzutem, celowaniem.