Cennik opłat z tyt. korzystania przez dzieci ze świadczeń przedszkola w wieku 2,5-5 lat

WPISOWE*

* Opłata wpisowego jest płatna jednorazowo w dniu złożenia karty Dziecka i nie podlega zwrotowi. Opłata ta gwarantuje miejsce w przedszkolu, personalizowanie przestrzeni dziecka, wyposażenie dziecka w wyprawkę warsztatową: artykuły plastyczne, narzędzia i artykuły warsztatowe, fartuchy ochronne do malowania oraz do zajęć kulinarnych.

150 zł

CZESNE MIESIĘCZNE

opieka nad dziećmi w godzinach 6:00 - 18:00

 • (realizacja podstawy programowej Ministerstwa Edukacji i Nauki, opieka
 • wykwalifikowanej kadry pedagogicznej w grupie, opieka psychologa, logopedy,
 • neurologopedy, tyflopedagoga, fizjoterapeuty, nauka języka angielskiego 3-5 x tyg.,
 • religia/etyka zajęcia 2 x tyg., rytmika 2 x tyg., spotkania z ciekawymi gośćmi,
 • warsztaty rodzinne, imprezy okolicznościowe „Mikołaj”, „Dzień Dziecka”.

450 zł

(dzieci 2,5-5 lat)

CZESNE MIESIĘCZNE

opieka nad dziećmi w godzinach 8:00 - 13:00

300 zł

(dzieci od 2,5-5 lat)

OPŁATA ZA WYŻYWIENIE NIE JEST POBIERANA.

Cennik opłat z tyt. korzystania przez dzieci ze świadczeń przedszkola w wieku 6 lat

WPISOWE*

* Opłata wpisowego jest płatna jednorazowo w dniu złożenia karty Dziecka i nie podlega zwrotowi. Opłata ta gwarantuje miejsce w przedszkolu, personalizowanie przestrzeni dziecka, wyposażenie dziecka w wyprawkę warsztatową: artykuły plastyczne, narzędzia i artykuły warsztatowe, fartuchy ochronne do malowania oraz do zajęć kulinarnych.

150 zł

CZESNE MIESIĘCZNE

opieka nad dziećmi w godzinach 6:00 - 18:00

 • (realizacja podstawy programowej Ministerstwa Edukacji i Nauki, opieka
 • wykwalifikowanej kadry pedagogicznej w grupie, opieka psychologa, tyflopedagoga,
 • logopedy, neurologopedy, pielęgniarki, fizjoterapeuty, nauka języka angielskiego 5 x tyg.,
 • religia/etyka zajęcia 2 x tyg., rytmika 2 x tyg., robotyka 1 x tyg., spotkania z ciekawymi
 • gośćmi, warsztaty rodzinne, imprezy okolicznościowe „Mikołaj”, „Dzień Dziecka”.

450 zł

CZESNE MIESIĘCZNE

opieka nad dziećmi w godzinach 8:00 - 13:00

 • (realizacja podstawy programowej Ministerstwa Edukacji i Nauki, opieka
 • wykwalifikowanej kadry pedagogicznej w grupie, opieka psychologa, tyflopedagoga,
 • logopedy, neurologopedy, pielęgniarki, fizjoterapeuty, nauka języka angielskiego 5 x tyg.,
 • religia/etyka zajęcia 2 x tyg., rytmika 2 x tyg., robotyka 1 x tyg., spotkania z ciekawymi
 • gośćmi, warsztaty rodzinne, imprezy okolicznościowe „Mikołaj”, „Dzień Dziecka”.

200 zł

OPŁATA ZA WYŻYWIENIE NIE JEST POBIERANA.

Dzieci posiadające orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego zwolnione są z opłat !!!