Hipoterapia jest jedną z form rehabilitacji dzieci niepełnosprawnych. Polega ona na stymulacji rozwoju psychoruchowego dziecka poprzez jazdę konną. Dzięki kontaktom dziecka z koniem jako naturalnym otoczeniem terapeuta może pracować nad rozwijaniem możliwości ruchowych dziecka poprawą kontaktu emocjonalnego, także stymulacją jego funkcji poznawczych.
Hipoterapia przynosi bardzo dobre efekty u dzieci chorych. Jest ona wyjątkową i niepowtarzalną metodą usprawniania dzieci, obecnością konia współterapeuty. Koń i jego ruch dają zupełnie nowe i niespotykane w innych metodach terapeutycznych możliwości:

 • koń daje wrażenie chodu ludzkiego;

 • koń zmniejsza spastyczność mięśni;

 • koń hamuje przetrwałe odruchy postawy;

 • koń przywraca zaburzoną symetrię mięśni tułowia;

 • koń koryguje postawę ciała;

 • koń zapobiega przykurczom i ograniczeniom ruchomości w stawach;

 • koń zwiększa możliwości lokomocyjne;

 • koń usprawnia bardzo łagodnie ciało;

 • koń pobudza zmysły;

 • koń stanowi źródło bodźców równoważnych;

 • koń uaktywnia;

 • koń usprawnia pracę organów wewnętrznych;

 • koń mobilizuje i nie nudzi;

 • koń uczy;

 • koń relaksuje;


Reasumując powyższe określenia można stwierdzić, iż jest on uniwersalnym stanowiskiem terapeutycznym. 
Hipoterapia prowadzi do pobudzenia rozwoju psychoruchowego dziecka, poprzez:

 • poprawę koordynacji wzrokowo-ruchowej, orientacji przestrzennej oraz orientacji w schemacie własnego ciała;

 • zwiększenie możliwości koncentracji uwagi i utrzymania zorganizowanej aktywności;

 • stymulację rozwoju mowy oraz poszerzenie zasobu pojęć,

 • poprawę reakcji obronnych i równoważnych;

 • korekcję wad postawy dzięki stymulacji prawidłowej pracy mięśni (właściwy układ nóg, rozstaw bioder).

 

Hipoterapia wzmacnia również procesy motywacyjne i równoważy procesy emocjonalne poprzez:

 • budowanie poczucia własnej wartości;

 • obniżenie poziomu lęku;

 • wyciszenie zachowań niepożądanych;

 • zwiększenie motywacji do wykonywania ćwiczeń;

 • umożliwienie dziecku poznawania uczuć radości, satysfakcji i powodzenia.


Szczególną atrakcją hipoterapii jest kontakt z żywą istotą, jaką jest koń, mający ogromny wpływ na rozwój emocji, oraz bliskie obcowanie z przyrodą, dzięki czemu organizm dziecka w wieku przedszkolnym pobudzany jest w sposób kompleksowy. Poprawia się nie tylko jego stan psychiczny, lecz przede wszystkim szeroko rozumiany.