ZAJĘCIA Z LOGOPEDĄ


„LOGOPEDIA jest nauką o kształtowaniu prawidłowej mowy, usuwaniu wad wymowy oraz nauczaniu mowy w przypadku jej braku lub utraty”

Celem zajęć logopedycznych jest:

  • kształtowanie prawidłowego toru oddechowego;

  • usprawnianie motoryki narządów artykulacyjnych poprzez wykonywanie ćwiczeń kształtujących zręczne i celowe ruchy języka, usprawnianie warg, ćwiczenia podniebienia miękkiego i żuchwy;

  • rozwijanie słownika czynnego i biernego;

  • doskonalenie uwagi słuchowej;

  • rozwijanie myślenia obejmujące rozwijanie umiejętności społecznego dyskursu utrwalanie pamięci mechanizmów mowy, umiejętności wyrażania uczuć i emocji, ćwiczenia percepcji wzrokowej oraz koordynacji wzrokowo-ruchowej, ćwiczenia rozwijające słuch fonematyczny oraz umiejętności kategoryzowania i segregowania przedmiotów.

Program terapii dzieci jest dostosowany do indywidualnych możliwości i potrzeb dziecka oraz indywidualnych wymagań,