Metoda integracji sensorycznej jest jedną z najnowszych kompleksowych metod terapeutycznych stosowanych w Polsce w odniesieniu do dzieci. Metoda ta powstała w USA, jej twórczynią jest Jean Ayres.

W naszym przedszkolu zajęcia tą metodą prowadzone są od 2012 roku przez terapeutę integracji sensorycznej w sali, która jest wyposażona w atestowany sprzęt specjalistyczny.

Prawidłowe funkcjonowanie każdego dziecka, jego rozwój psychoruchowy jest uzależniony od prawidłowego rozwoju i integracji systemów zmysłowych: wzrokowego, słuchowego, dotykowego, proprioceptywnego, przedsionkowego oraz węchu i smaku.

Celem zajęć jest poprawa funkcjonowania ośrodkowego układu nerwowego odpowiedzialnego za prawidłowy odbiór oraz przetwarzanie informacji zmysłowych (sensorycznych). Uczenie się i rozwój bezpośrednio zależą od różnorodności i bogactwa bodźców płynących zarówno z ciała, jak i najbliższego środowiska dziecka.

Zadaniem terapeuty jest więc dostarczyć dziecku jak najwięcej kontrolowanej ilości bodźców do stymulacji podstawowych systemów zmysłowych.

Zaproponowane dziecku ćwiczenia mają sprawić, że rozwinie się zarówno jego ciało, jak i umysł. Każde dziecko ma indywidualny program terapii, dostosowany do jego poziomu i możliwości. Atmosfera podczas terapii sprzyja rozwojowi dziecka, tak aby czuło, że odnosi sukces i miało motywację do dalszej pracy. Terapia ta jest dla dzieci atrakcyjna, gdyż wygląda jak zabawa, ale jest to zabawa „naukowa", poprzez którą układ nerwowy i mózg uczą się i integrują wrażenia zmysłowe, nabywają doświadczenia w ich celowym wykorzystaniu. Prowadzone ćwiczenia sprawiają dzieciom wiele radości, ale przede wszystkim służą temu aby dzieci nabywały umiejętności prawidłowego odbioru i analizy bodźców płynących zarówno ze środowiska zewnętrznego (słuch, wzrok, smak, węch, dotyk) oraz środowiska wewnętrznego, czyli własnego ciała (czucie głębokie, równowaga). Terapeuta jest w stałym kontakcie z rodzicami i informuje o postępach dziecka uzyskiwanych podczas terapii.

Wspomaganie rozwoju poprzez integrację wrażeń i doznań sensorycznych pozwala dzieciom na lepsze zrozumienie otaczającego je świata i bezpieczniejsze w nim funkcjonowanie.

Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image

» wstecz