POLITYKA PRYWATNOŚCI – NIEPUBLICZNE PRZEDSZKOLE INTEGRACYJNE „ARKA”


Polityka prywatności skierowana jest do użytkowników strony internetowej www.arkachelm.pl/arka2 zostały w niej opisane zasady zbierania oraz wykorzystywania danych użytkowników serwisu, które są gromadzone bezpośrednio od nich lub za pośrednictwem plików COOKIES.

JAKIE DANE ZBIERAMY?

Strona służy do prezentowania informacji dotyczących: oferty naszego przedszkola, relacji z bieżącej działalności placówki i osiągnieć naszych wychowanków. Witryna zawiera również formularze, które umożliwiają Państwu zapisanie dziecka do placówki oraz skontaktowanie się z Nami.

ADMINISTRATOR DANYCH – PRZEDSZKOLE

Administratorem Twoich danych osobowych jest: Niepubliczne Przedszkole Integracyjne ARKA w Chełmie ul. 11 Listopada 2, 22-100 Chełm, NIP 5632393812, REGON 061463830, tel. (82) 542 15 95, e - mail:  [email protected] , organem prowadzącym przedszkole jest INTEGRA Sp. z o. o., z siedzibą w Chełmie przy ul. 11 Listopada 2, NIP 563-239-38-12, REGON 060630131.

INSPEKTOR OCHRONY DANYCH

W sprawach związanych z przetwarzaniem Państwa danych przez Administratora mogą się Państwo kontaktować z Inspektorem Ochrony Danych - Bartłomiejem Serafinowiczem wysyłając e-mail na adres: [email protected]

ZAKRES ZBIERANYCH DANYCH

Serwis umożliwia Państwu:

 • kontaktowanie się z Administratorem i przekazanie mu danych identyfikacyjnych, kontaktowych, a także związanych z treścią wiadomości przy wykorzystaniu formularza kontaktowego;

 • zapisanie dziecka do przedszkola i podanie danych wymaganych formularzu dostępnym w zakładce ZAPISY tj. danych identyfikacyjnych i kontaktowych rodzica i dziecka.

CEL I PODSTAWA PRAWNA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Dane przetwarzane w celu kontaktu, udzielenia odpowiedzi na zadane pytania i prowadzenia korespondencji w celu załatwienia sprawy, będą przetwarzane na podstawie dobrowolnie wyrażonej zgody, a także prawnie uzasadnionego interesu administratora danych jakim jest realizowanie żądań użytkowników (co stanowi przesłankę legalizującą przetwarzanie z art. 6 ust. 1 lit. a i f RODO). Dane umieszczone w formularzu są bezpośrednio przekierowywane na skrzynkę pocztową placówki: [email protected] w celu dalszej korespondencji i nie są zapisywane w bazie danych strony.

Dane przetwarzane w związku z zapisem on-line dziecka do placówki , są umieszczane w formularzu dobrowolnie, dotyczą rekrutacji i będą przetwarzane na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze – art. 150 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. prawo oświatowe z późn. zm.; (co stanowi przesłankę legalizującą przetwarzanie z art. 6 ust. 1 lit. c RODO). Dane umieszczane w formularzu zapisu są bezpośrednio przekierowywane na skrzynkę pocztową placówki: [email protected]. w celu finalizacji procesu rekrutacji i nie są zapisywane w bazie danych strony.

CZAS PRZECHOWYWANIA DANYCH

Dane osobowe pozyskane z formularza kontaktowego będą przechowywane do czasu wycofania zgody lub do czasu załatwienia sprawy/zakończenia korespondencji.

Dane pozyskane w formie elektronicznej poprzez formularz ZAPISY będą przechowywane w przypadku:

 • przyjętych kandydatów – nie dłużej niż do końca okresu, w którym dziecko korzysta z wychowania przedszkolnego;

 • nieprzyjętych kandydatów – przez jeden rok szkolny.

ODBIORCY DANYCH OSOBOWYCH

Twoje dane mogą być udostępniane podmiotom upoważnionym do tego na mocy przepisów prawa, a także do firmy: obsługującej stronę, świadczącej usługi utrzymania strony internetowej i poczty z którymi zawarto stosowne umowy powierzenia danych.

Dane w postaci np. adresu IP i identyfikatora przeglądarki użytkownika mogą być przekazywane następującym podmiotom zewnętrznym: Facebook Ireland Ltd. (do udostępnienia danych dochodzi w przypadku, gdy użytkownik otworzy zamieszczone na naszej stronie filmy z naszego funpage na Facebook), Google LLC (do udostępnienia danych dochodzi w sytuacji, gdy użytkownik otworzy zamieszczone na naszej stronie filmy z serwisu YOUTUBE).

PRZEKAZYWANIE DANYCH DO PAŃSTWA TRZECIEGO LUB ORGANIZACJI MIĘDZYNARODOWEJ

Twoje dane (np. adres IP oraz identyfikator przeglądarki użytkownika) mogą być przekazywane poza EOG tj. do Google LLC w USA. Na stronie mogą być osadzone filmy wideo z serwisu YOUTUBE w tym celu wykorzystywane są pliki cookies firmy Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.

UPRAWNIENIA WYNIKAJĄCE Z RODO W ZAKRESIE PRZETWARZANYCH DANYCH

Przysługuje Pani/Panu prawo do:

 • wglądu do danych, a także otrzymania ich kopii (art. 15 RODO);

 • sprostowania lub poprawienia danych (art. 16 RODO) - w odniesieniu do żądania sprostowania danych, gdy zauważy Pani/Pan, że dane są nieprawidłowe lub niekompletne;

 • usunięcia danych (art. 17 RODO);

 • ograniczenia przetwarzania (18 RODO) - np. gdy dane są nieprawidłowe - może Pani/Pan żądać ograniczenia przetwarzania swoich danych na okres pozwalający nam sprawdzić prawidłowość tych danych;

 • wniesienia skargi w związku z przetwarzaniem przez Administratora Pani/Pana danych osobowych do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

PRAWO DO WYCOFANIA ZGODY

Zgodę na przetwarzanie danych kontaktowych może Pani/Pan wycofać w dowolnym momencie kontaktując się z Administratorem lub Inspektorem Ochrony Danych. Wycofanie zgody może utrudnić lub uniemożliwić kontakt z Panią/Panem.

OBOWIĄZEK LUB DOBROWOLNOŚĆ PODANIA DANYCH

 • Podanie danych przez Panią/Pana w celach korespondencyjnych/kontaktowych jest dobrowolne. Niepodanie danych może utrudnić lub uniemożliwić kontakt z Panią/Panem i załatwienie sprawy.

 • Podanie danych niezbędnych do zapisu on-line dziecka do placówki jest dobrowolne ale wynika również z przepisów prawa art. 150 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. prawo oświatowe z późn. zm.

Niepodanie tych danych uniemożliwi zapis on-line dziecka do placówki;

PLIKI COOKIES

Wykorzystujemy pliki cookies w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu. Serwis nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies. Informacje pozyskane za pośrednictwem cookies oraz podobnych technologii nie są łączone z innymi danymi użytkowników Serwisu, nie służą też do ich identyfikacji przez Administratora.

Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator Serwisu-INTEGRA.

Pliki cookies wykorzystywane są w celu:

 • dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika Serwisu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;

 • tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;

 • utrzymanie sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła;

W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies).

Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej).

„Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.

W ramach Serwisu stosowane są następujące rodzaje plików cookies:

 • „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach Serwisu;

 • pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach Serwisu;

 • „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych Serwisu;

 • „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.;

 • „reklamowe” pliki cookies, umożliwiające dostarczanie Użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.

W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika Serwisu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).

Operator Serwisu informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.

Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu mogą być również wykorzystywane przez współpracujących z operatorem Serwisu reklamodawców oraz partnerów.

Więcej informacji na temat plików cookies dostępnych jest w sekcji „Pomoc” w menu przeglądarki internetowej.

Informacje o plikach COOKIES podmiotów zewnętrznych

Strona Przedszkola wykorzystuje funkcje zapewniane przez podmioty trzecie, co tym samym wiąże się z wykorzystywaniem tego rodzaju plików cookies. Należą do nich:

 • Na stronie mogą być umieszczone filmy z naszego funpage na Facebooku. Gdy użytkownik otworzy film, przeglądarka nawiąże połączenie z serwerami Facebooka i administratorzy tych serwerów otrzymają informację o połączeniu w formie plików cookies.

Więcej informacji o zakresie i celu przetwarzania danych zawarte jest w Polityce Prywatności serwisu Facebook – klik .

 • na stronie mogą być osadzone pliki wideo z serwisu YouTube. W tym celu wykorzystywane są pliki cookies firmy Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. Gdy użytkownik odtworzy wideo, Google otrzymuje o tym informacje w postaci plików cookies. Jeżeli użytkownik jest zalogowany do serwisów Google, odtworzenie wideo zostanie bezpośrednio przyporządkowane do profilu Google.

Więcej informacji o zakresie i celu przetwarzania danych zawarte jest w Polityce Prywatności serwisu Google – klik .

Jeżeli użytkownik nie zgadza się na pliki cookies podmiotów zewnętrznych, przed wizytą w serwisie powinien wylogować się z serwisów Facebook i Google. Może również całkowicie zablokować załadowanie wtyczek stosując odpowiednie rozszerzenia do przeglądarki np. blokowanie skryptów.

INFORMACJE NA TEMAT USTAWIEŃ PRZEGLĄDAREK - PLIKI COOKIES:

Internet Explorer ,

Microsoft Edge
FireFox
Opera
Chrome