RAMOWY ROZKŁAD DNIA W MALUCHACH

6.00 – 8.00

ZBIERANIE SIĘ DZIECI W GRUPACH ŁĄCZONYCH,ZABAWY SWOBODNE SŁUŻĄCE REALIZACJI WŁASNYCH POMYSŁÓW;

8.00 – 8.30

ZABAWY INTEGRUJĄCE GRUPĘ, ROZMOWY KIEROWANE, ĆWICZENIA PORANNE LUB ZABAWY RUCHOWE;

8.30- 9.00

CZYNNOŚCI HIGIENICZNE, ŚNIADANIE;

9.00 – 9.15

REALIZACJA ZAJĘĆ EDUKACYJNYCH Z CAŁĄ GRUPĄ, ZAJĘCIA DODATKOWE: JĘZYK ANGIELSKI, RELIGIA, RYTMIKA;

9.15 – 10.30

PRACE PORZĄDKOWE, ZABAWY SWOBODNE Z RÓWNIEŚNIKAMI;

10.30 – 11.00

SPACERY, GRY I ZABAWY NA PLACU PRZEDSZKOLNYM, OBSERWACJE PRZYRODNICZE NA ŚWIEŻYM POWIETRZU;

11.15 – 11.45

CZYNNOŚCI HIGIENICZNE, OBIAD;

12.00 – 13.30

LEŻAKOWANIE;

13.30 – 14.00

CZYNNOŚCI HIGIENICZNE, PODWIECZOREK;

13.30 – 14.00

ZAJĘCIA WSPIERAJĄCE INDYWIDUALNE ZAINTERESOWANIA, ROZWIJANIE ZDOLNOŚCI;

14.00 – 15.30

ZABAWY DOSKONALĄCE FUNKCJE POZNAWCZE LUB GRAFOMOTORYCZNE;

15.30 – 18.00

ZABAWY SWOBODNE, ZABAWY INTEGRACYJNE W GRUPACH MIESZANYCH.

RAMOWY ROZKŁAD DNIA W GRUPACH: 4,5 i 6 LATKÓW:

6.00 – 8.00

ZBIERANIE SIĘ DZIECI W GRUPACH ŁĄCZONYCH, ZABAWY SWOBODNE SŁUŻĄCE REALIZACJI WŁASNYCH POMYSŁÓW;

8.00 – 8.30

ZABAWY INTEGRUJĄCE GRUPĘ, ROZMOWY KIEROWANE, ĆWICZENIA PORANNE LUB ZABAWY RUCHOWE;

8.30- 9.00

CZYNNOŚCI HIGIENICZNE, ŚNIADANIE;

9.00 – 10.00

REALIZACJA ZAJĘĆ EDUKACYJNYCH Z CAŁĄ GRUPĄ, ZAJĘCIA DODATKOWE:JĘZYK ANGIELSKI, RELIGIA, RYTMIKA;

10.00 – 10.30

PRACE PORZĄDKOWE, ZABAWY SWOBODNE Z RÓWNIEŚNIKAMI;

11.00 – 11.30

SPACERY, GRY I ZABAWY NA PLACU PRZEDSZKOLNYM, OBSERWACJE PRZYRODNICZE NA ŚWIEŻYM POWIETRZU;

11.30 – 12.00

CZYNNOŚCI HIGIENICZNE, OBIAD;

12.00 – 12.30

SŁUCHANIE MUZYKI RELAKSACYJNEJ,CZYTANIE BAJEK, LEŻAKOWANIE;

12.30 – 13.30

ZAJĘCIA WSPIERAJĄCE INDYWIDUALNE ZAINTERESOWANIA, ROZWIJANIE ZDOLNOŚCI;

13.30 – 14.00

CZYNNOŚCI HIGIENICZNE, PODWIECZOREK;

14.00 – 15.30

ZABAWY DOSKONALĄCE FUNKCJE POZNAWCZE LUB GRAFOMOTORYCZNE;

15.30 – 18.00

ZABAWY SWOBODNE, ZABAWY INTEGRACYJNE W GRUPACH MIESZANYCH.