POLITYKA PRYWATNOŚCI DLA UŻYTKOWNIKÓW FANPAGE ŻŁOBKA

FACEBOOK - Niepubliczny Żłobek "Arka"

Strona jest dostępna w ramach serwisu Facebook pod adresem: https://www.facebook.com/zlobek.arka , gdy przeglądasz jej zawartość (niezależnie od tego, czy jesteś zalogowany, czy nie) przetwarza Twoje dane osobowe, aby móc dostarczyć Ci reklamy jego partnerów. Zasady  wykorzystania Twoich danych znajdziesz w polityce prywatności Facebook: https://www.facebook.com/privacy/explanation

Korzystając z Naszego Fanpage również przetwarzamy Państwa dane.

Jakie dane są zbierane?

Funpage służy do relacjonowania bieżącej działalności placówki, prezentowania osiągnieć naszych wychowanków, przedstawiania zakresu świadczonych przez nas usług oraz do umożliwienia Państwu kontaktu z Nami. Przeglądając nasz profil, Facebook automatycznie zbiera informacje o Państwa wizycie. Poprzez udostępniony nam panel administratora widzimy informacje statystyczne o wizytach na naszym Fanpage, np. wiek odwiedzających, ich reakcje, aktywność. Dzięki tym informacjom możemy dobierać treści do preferencji użytkowników Fanpage jak również promować działalność naszej placówki docierając do większej liczby osób zainteresowanych naszą ofertą.

O tym, czy zobaczysz reklamę naszej placówki decyduje Facebook. My widzimy informacje statystyczne o reakcjach na reklamę placówki, a także reakcje i komentarze pod takimi reklamami.
Widzimy również Państwa komentarze oraz reakcje, jako użytkownik Facebook (administrator Fanpage) mamy możliwość przejrzenia Państwa profilu publicznego, a także skontaktowania się z Państwem poprzez dostępny w Facebook komunikator.

W jaki sposób dane są wykorzystywane?

Dane zbierane w trakcie korespondencji będą wykorzystane wyłącznie w celu odpowiedzi na zapytanie.

Wykorzystanie ciasteczek (“cookies”)

Serwis Facebook wykorzystuje pliki cookies oraz opcje śledzenia użytkownika, także wówczas, gdy korzysta on z innych stron internetowych. Więcej informacji znajdą Państwo tutaj:
https://www.facebook.com/policies/cookies/
oraz tutaj:
https://www.facebook.com/help/206635839404055?ref=dp

Twoje prawa

Przysługuje Ci prawo do żądania edycji, wglądu, informacji o źródle pozyskania, sprzeciwu na dalsze przetwarzanie, przeniesienia danych do innego administratora, a także prawo do bycia zapomnianym, chyba że w przepisach prawa wyraźnie wskazano inaczej lub żądanie stoi w sprzeczności z prawnie uzasadnionym interesem placówki. W celach związanych ze skorzystaniem ze swoich praw, należy skontaktować się poprzez e-mail dostępny na naszej stronie lub poprzez prywatną wiadomość na Facebooku.

W każdej chwili możesz złożyć skargę na sposób przetwarzania Twoich danych przez naszą placówkę do organu nadzorczego ochrony danych osobowych – Prezesa Urzędu Ochrony Danych (uodo.gov.pl).

Informacja o współadministrowaniu danych z Facebook Ireland Limited

1. W związku z prowadzeniem Fanpage w serwisie Facebook Niepubliczny Żłobek „ARKA” w Chełmie wraz z Facebook Ireland Limited (4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2 Irlandia) są współadministratorami Twoich danych w zakresie przetwarzania danych do celów statystycznych oraz reklamowych.
2. Współadministrowanie obejmuje zbiorczą analizę danych w celu wyświetlania statystyk aktywności użytkowników naszego fanpage.
3. Facebook Ireland w ramach współadministrowania jest odpowiedzialny:
• posiadanie podstawy prawnej dla przetwarzania danych na potrzeby statystyk strony
• zapewnienie realizacji praw osób, których dane dotyczą
• zgłaszanie naruszeń do organu nadzorczego oraz zawiadamianie, osób których dotyczyło
naruszenie o zdarzeniu
• zapewnienie odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych w celu zapewnienia
bezpieczeństwa Pani/a danych.
4. Nasza odpowiedzialność wynikająca ze współadministrowania:
• posiadanie podstawy prawnej do przetwarzania danych na potrzeby statystyk
• zrealizowanie obowiązków informacyjnych
5. Facebook Ireland może udostępnić Ci zasadniczą treść załącznika dotyczącego statystyk strony zgodnie z art. 26 ust. 2 RODO, za pośrednictwem danych zawartych w Informacjach o statystykach strony, do których dostęp można uzyskać z fanpage stron.
6. Głównym organem nadzorczym w zakresie współadministrowania jest irlandzka Komisja ds. ochrony danych (niezależnie od zapisów art. 55 ust. 2 RODO, w stosownych przypadkach).
7. Szczegółowe informacje dotyczące wzajemnych uzgodnień pomiędzy administratorami są dostępne na stronie: https://www.facebook.com/legal/terms/page_controlle_naszych_ra_ddendum
8. Zasady przetwarzania Pani/a danych osobowych przez Facebook Ireland są dostępne na stronie: https://www.facebook.com/privacy/explanation

Zmiany polityki prywatności

Zastrzegam sobie prawo zmiany niniejszej Polityki prywatności poprzez opublikowanie nowej polityki prywatności na tej stronie.