PLAN DNIA W ŻŁOBKU

6.30 - 8.10

PRZYJMOWANIE DZIECI DO ŻŁOBKA

 • Zabawy dowolne służące realizacji pomysłów dzieci

 • Zabawy manipulacyjne

 • Zabawy konstrukcyjne

 • Zabawy dwiękonaśladowcze

8.10 – 8.20

CZYNNOŚCI HIGIENICZNE PRZYGOTOWUJĄCE DO ŚNIADANIA

8.30 - 9.00

ŚNIADANIE

9.00 – 10.00

ZABAWY EDUKACYJNE I OGÓLNOROZWOJOWE

 • Zajęcia muzyczno-ruchowe

 • Zabawy z elementami muzykoterapii

 • Zajęcia edukacyjne

 • Zabawy w kącikach zainteresowań

 • Nauka samodzielności: „TRENING NOCNIKOWY”

10.15 – 11.00

ZABAWY RUCHOWE NA ŚWIEŻYM POWIETRZU

11.00 - 11.10

CZYNNOŚCI HIGIENICZNE PRZYGOTOWUJĄCE DO OBIADU

11.20 - 11.40

OBIAD – II danie

12.00 - 14.00

LEŻAKOWANIE

14.00 - 14.30

OBIAD - zupa

14.30 – 15.00

ROZWIJANIE MOWY I MYŚLENIA

 • Śpiewanie piosenek

 • Nauka rymowanek i wyliczanek

 • Zabawy paluszkowe

15.20 - 15.30

CZYNNOŚCI HIGIENICZNE PRZYGOTOWUJĄCE DO PODWIECZORKU

15.30 - 16.00

PODWIECZOREK

16.00 – 16.30

ZABAWY RELAKSACYJNE

 • Słuchanie bajek

 • Zabawy przy muzyce

16.30 - 17.00

ZABAWY SWOBODNE

 • Zabawy ruchowe

 • Zabawy w kącikach zainteresowań

 • Układanki

 • Kolorowanki

 • Zabawy konstrukcyjne