ORGAN PROWADZĄCY:

INTEGRA SP. Z O.O.
 

KADRA ZARZĄDZAJĄCA:

mgr Magdalena Zając - Dyrektor Żłobka

MONIKA WÓJCICKA - Dyrektor Administracyjny