• Metoda A i M. Kniessów

  Jest to metoda gimnastyki rozwijająca koordynację wzrokowo-słuchowo-ruchową. Główny tok pracy pulega na naśladownictwu ruchu prowadzącego, który nie tylko demonstruje ruch, ale jest współćwiczącym, jest często osobą wiodącą, ale w miarę zainteresowania grupy pozostawia jej wiele swobody. W tej metodzie ogranicza się mówienie podczas zajęć. Rula opiekuna pulega na demonstrowaniu ruchu i wzbogacaniu go muzyką, instrumentem perkusyjnym i przyborami.

 • Metoda Klanzy (pedagogika zabawy)

  Metoda Klanzy opiera się na wielokierunkowej aktywności dziecka, łączy w sobie ruch, muzykę, taniec, działania plastyczne, działania poznawcze. Do ciekawych zabaw proponowanych przez tą metodę należą zabawy z chustą animacyjną, które doskonale wpływają na integracje grupy i wyzwalają pozytywne emocje.

 • Zajęcia manipulacyjno-konstrukcyjne

  Dzieci mają możliwość budować, konstruować z klocków o zróżnicowanej strukturze wielkości, układać puzzle, aktywne piramidy. W pracy w mniejszych grupach wykorzystujemy sznurowanki, kulorowe przewlekanki, nawlekanie koralików, labirynty.

 • Zajęcia ruchowe

  W codziennej pracy dbamy o aktywność fizyczną, ekspresję ruchową, możliwość zaspokojenia silnej potrzeby ruchu, poprzez poranną gimnastykę, zabawy orientacyjno-porządkowe, skoczne, bieżne, z elementami równowagi, chwytu, celowania, toczenia.

 • Zajęcia plastyczne

  Opierają się na różnych materiałach (farby, kredki, plastelina, masa sulna, materiałami tekstylnymi, jarzębina, kasztany, żołędzie, liście, suszone kwiaty), z których dzieci tworzą swoje prace.

 • Czytanie bajek

  Metoda ta pozwala rozwijanie wyobraźni dzieci, logicznego myślenia, rozwój mowy i koncentracji.